Visi, Misi Dan Piagam Pelanggan

VISI

 Institusi Pendidikan Sri Al-Amin Bangi Meneraju Sistem Pendidikan Islam Bagi Melahirkan Insan Rabbani.

MISI

  • Memberi pendidikan yang seimbang, cemerlang dan berkualiti bagi menjana peningkatan keilmuan, kemahiran, keterampilan dan berdaya   saing tinggi.
  • Menggilap potensi kepimpinan pelajar yang cemerlang dalam gerak kerja kokurikulum yang berkesan berlandaskan syariat Islam.
  • Mempertingkatkan tarbiyah dan sahsiah murid untuk melahirkan insan Rabbani.
  • Membangunkan prasarana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif, selesa dan selamat.

PIAGAM PELANGGAN

Kami bertekad dan berazam insya-Allah akan:

  • Mendidik dengan penuh kesungguhan, ikhlas dan kasih sayang ke arah mencapai perkembangan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani.
  • Melahirkan generasi berkualiti yang sedia memberi khidmat kepada agama dan ummah.
  • Melaksanakan tugas dengan segera, proaktif, kreatif dan berhikmah.
  • Mewujudkan biah sekolah yang soleh, harmoni, bersih, kondusif dan selamat.
  • Menjalin kerjasama dan permuafakatan dengan ibu bapa, alumni dan komuniti untuk perkongsian pendidikan bestari.
  • Bersedia menerima pandangan, kepakaran dan teguran yang positif demi kecemerlangan prestasi sekolah.
TOP