:
FALSAFAH
Share:


FALSAFAH PENDIDIKAN SRI AL-AMIN BANGI


Proses pendidikan yang berteraskan tauhid bagi membina dan melahirkan insan rabbani, berilmu, beriman dan berakhlak mulia serta berkemampuan membentuk diri, masyarakat, negara dan dunia sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran dan As-Sunnah melalui sistem pendidikan yang seimbang, bersepadu, menyeluruh dan berterusan.

NILAI BERSAMA SRI AL-AMIN BANGI

Qudwah Hasanah

Pelajar Sebagai Amanah

Kerjaya Sebagai Ibadah

Menuntut Ilmu Sebagai Jihad